Forsåker – Byggnad 23

07 januari - 2020

Kontoret fått uppdraget att genomföra en förstudie för Byggnad 23 i Forsåker för MölnDala Fastighets AB. Den gamla industrilokalen ska utvecklas till en plattform för dans med studio- och produktionslokaler. Läs mer om detta här.