Parkering och mobilitet för nya bostäder

18 oktober - 2022

Vi är inbjudna av Trafikutredningsbyrån att medverka i den ”Nationella konferensen för parkering och mobilitet för nya bostäder” i Stockholm den 8 november. Där kommer Andreas diskutera arkitektens syn på hur mobilitetstjänster som ersätter parkering förändrar boendemiljön med brf Viva som exempel.