Agust Barks gata

Ort: Göteborg År: 2013 Beställare: Alaska fastigheter AB

agust_bark_4
agust_bark_5
agust_bark_1
agust_bark_3
agust_bark_2

Bakgrund

En outnyttjad takvåning på 800 m² med stort byggnadsdjup får nytt liv genom en central torgbildning kring vilken kontor av olika storlekar (75-300 m²) samlas.

Som designkoncept har genomsiktlighet och kulör lett oss till de individuella lösningarna för de olika företagen. Satsningar har gjorts för att lyfta de fram de sociala rummen inom företagen som ofta döljs. Till exempel har vi valt att kombinera fikarummet med företagets mötessituation. Alla lokalers social rum vetter mot ett centralt torg vilket bidrar till en ökad social interaktion mellan verksamheterna.