Almedalsbiblioteket

Ort: Visby År: 2001 Beställare: Gotlands kommun, Totalentreprenad med incitament

almedalsbibl_1
almedalsbibl_7
almedalsbibl_6
almedalsbibl_11
almedalsbibl_17
almedalsbibl_10
almedalsbibl_12

Bakgrund

Uppdrag genom internationell arkitekttävling 1998, 1:a pris.

Uppdraget är en nybyggnad för ett integrerat högskole- och stadsbibliotek med högskolelokaler samt utbyggnad av högskolans entré/restaurang. Förutom projektering av biblioteksbyggnaden ingick även programarbete för Högskolan på Gotland, skiss- och programarbete för en kongresshall samt detaljplanearbete för området vid hamnen och Almedalsparken. Utbyggnaden av högskolans entré och biblioteket påbörjade en omvandling av området i Visby hamn. Biblioteket länkar samman högskolan med Almedalsparken och staden. Platsen vid Almedalensparken gav möjligheten att vända utblickar från läs- och studieplatser mot Visbys unika medeltidsstad.

Integrationen av högskole- och stadsbiblioteket innebar att lösa mötet mellan olika användaregrupper, förskolebarn, skolbarn, studenter och en bred allmänhet, inom en relativt begränsad yta. Materialval och gestaltning knöt an till den Gotländska traditionen, i en vidareutvecklad form.

Energieffektivitet och bra inomhusklimat var ett viktigt mål som integrerades i gestaltningen. Tilluftsavskärmning, ”ventilationsskorstenar” och solavskärmning med solceller som synliggör energitanken var en del av de energieffektiviserande åtgärderna. Resultatet har blivit mycket uppmärksammat både i Sverige och internationellt.