Brew House

Ort: Göteborg År: 2004-2006 Beställare: Higab, Samordnad generalentreprenad

brew_house_32
brew_house_9
brew_house_8
brew_house_12
brew_house_51

Bakgrund

Ombyggnad av Apotekarens Vattenfabrik till branschhus för musik och medieföretag med arenalokal för mässor och promotionaktiviteter, restaurang, lokalpool m.m.

Husets karaktär refererar till husets ursprung som industrihus och är robust med medvetet exponerade grova ytskikt och installationssystem. Företagens entréer har fått en högre bearbetning än övriga lokaler. Exteriörerna har bibehållits intakta.

BTA: 7 600 m²