Brf. Eriksbergsterrassen

Ort: Göteborg År: 2009 Beställare: Riksbyggen Byggregion Väst

ebt_7
ebt_1
ebt_14
ebt_9
ebt_10
ebt_13
ebt_111
ebt_4
ebt_5

Bakgrund

Nybyggnad av bostäder på Eriksbergsterrassen, Västra Eriksberg.
Projektet omfattar ett kringbyggt kvarter i fyra våningar med 63 lägenheter. Byggnaderna har en hållbar energianvändning i klass med passivhus genom klimatisering via FTX-system med värmedistribution via luft. Planlösningarna är utformade för att ge stor flexibilitet och fin utsikt till varje lägenhet. De 24 hörnlägenheterna har utblickar i två väderstreck, genom snedställda vardagsrumsväggar. Organisation bygger på ett socialt inre gemensamt rum i huset/kvarteret och innergården är utformad med association till Göteborgs klassiska landshövdingehuskvarter.

 

Tilldelats Per och Alma Olssons fond 2010 med motiveringen:

På en bostadsmarknad alltmer styrd av marknadsanalyser och kundenkäter har få arkitekter och byggherrar kraft eller vilja att ställa sig utanför branschens för ögonblicket rådande trender. Riksbyggens nya kvarter på Eriksbergsterrassen utgör dock ett välbehövligt och föredömligt undantag för detta synsätt. Kvarteret andas ändå stor harmoni med övriga projekt och byggnationer i området. Men vid ett närmre påseende framträder en egenartad personlighet med italienska släktdrag och en stark modernistisk värdegrund. Byggnaden passar in i den omgivande miljön, utan att utmärka sig mer än nödvändigt, men gör det med kraft, integritet och stora arkitektoniska kvaliteter. Mest av allt framträder den omsorg om detaljer, rum, ljus och gestaltning som präglar kvarteret. Det finns en konsekvent linje som länkar samman en helhet, likt kapitlen i en sammanhållen berättelse. Det är en arkitektur på kvaliteter som kommer bostadsrättsföreningen till godo under många år framöver. Det gör den till ett föredöme och en inspirationskälla, för arkitekter, byggherrar och bostadsköpare, både nu och i tider att komma.

 

BTA: 10 300 m²

Press: Arkitektur nr 2/2010

Utmärkelser: Per & Alma Ohlssons fond 2010

Nomineringar: Bostadspriset 2009, Helge Zimdalpriset 2009

Fotograf: Ulf Celander