Brf Guldstjärnan

Ort: Uddevalla År: 2015 Beställare: Riksbyggen

guldstjarnan_1
guldstjarnan_2
guldstjarnan_3
guldstjarnan_4
guldstjarnan_5
guldstjarnan_6

Bakgrund

Riksbyggen gav 2010 kontoret i uppdrag att göra underlag för detaljplan och senare projektera för ny bostadsbebyggelse för kvarteret Facklan i Uddevalla.  Riksbyggen har genom markanvisningsavtal förvärvat delar av fastigheten och avser att utveckla bostadsbebyggelse i enlighet med detaljplanen. I en första etapp utvecklas den norra och nordöstra delen av fastigheten. Denna första etapp kommer att bli en Bonum-förening d.v.s. ett boende för ålderskategorin +55 och benämns Brf Guldstjärnan.

I kontorets uppdrag har uppgiften varit att studera parkering-, gårds-, entré- och lägenhetslösningar. Det planeras att totalt bygga ca 135 lägenheter inom kvarteret. Detta fördelat på tre etapper. Projektet Brf Guldstjärnan omfattar nyproduktion av 57 brf-lägenheter fördelade på två hus, fyra respektive nio våningar, med tillhörande källare och garage mellan husen samt miljöhus.

I mars 2014 vann detaljplanen laga kraft. Projektet gick därefter in i systemhandlings- och bygglovsfas för etapp ett. I oktober 2015 påbörjas bygghandlingsskedet. Inflyttning beräknas ske under 2017.