Brf Vitsippan & Brf Blåsippan

Ort: Göteborg År: 2015 Beställare: HSB Göteborg

vitsippan_1-2
vitsippan_5
vitsippan_3-2
vitsippan_2-2
vitsippan_4-2

Bakgrund

Nybyggnad av bostäder i Tuve

I Tuve var uppdraget att smyga in bra bostäder i en underbar vitsippebacke som sluttade mot söder och öster. Bästa solläge och med naturen alldeles inpå knuten. Genom punkthusens begränsade markavtryck sparas marken runt byggnaderna till största möjliga del i sitt original. Befintlig vegetation behålls och övriga ingrepp begränsas till gator och parkering som smygs in i sluttningen längs husen. Som boende får man både stad och land och det har vi försökt fånga upp i bostaden. Husen är stadslika i sin strama och högresta form  med samtidigt öppnar sig varje lägenhet mot omgivningen i två och ibland tre väderstreck. I köken, vid balkongen, går fönstren hela vägen ner till golv för maximal kontakt med naturen utanför och entrén till bostaden sker via öppna, men vindskyddade, entréterrasser. Husen nås från gatan men har också en egen spång direkt ut i vitsippebacken där en mindre gemensam grillplats gjorts i ordning.

BTA:
ca 14 000 m²