Brf Viva – Positive footprint housing

Ort: Göteborg År: 2019 Beställare: Riksbyggen

viva-4-2
viva-6-2
viva-5-2
viva-2-2
viva-7
viva-1-2
viva-3-2

Bakgrund

Byggnaderna är belägna i en dramatisk östersluttning utmed Dr Allards gata, grupperade i tre lägre volymer längst ned i sluttningen samt tre högre som ansluter till en gårdsplatå i höjd med gatan. De lägre byggnaderna står på pelare för att så smidigt som möjligt behålla befintlig naturmark. Bebyggelsen är en självständig arkitektonisk enhet, men den har visst släktskap till existerande skivhus söder om tomten.

Entrébalkonger är vända mot söder och väster för soltillgång, och kontakt grannar emellan. I direkt anslutning till entrébalkongen är lägenheternas kök som med stora fönsterpartier också främjar en social miljö. Byggnadernas öppenhet mot söder och väster ger i övrigt slutna fasader med utgångspunkt i god energibalans. Med hjälp av solcellsytor på taken beräknas byggnaderna generera mer energi än de förbrukar.

Projektet är kommunens pilotprojekt för boende utan egen bil. Ett fåtal bilpoolplatser samt ett mycket stort cykelgarage med kvaliteter utöver det vanliga är ett bra exempel på ambitionen att erbjuda ett hållbart boende som helhet.

 

Foto:Ulf Celander