Heden

Ort: Göteborg År: 2013 Beställare: Göteborgs Stad

heden_1
heden_3
heden_7
diagram-linjer-ai
heden_2
heden_8
heden_6

Bakgrund

Med en akademisk och bred kompetens har vi tillsammans med bl.a. D&U arkitekter och Tyréns tävlat om Hedens framtida utveckling och gestaltning. Den akademiska inriktning som vårt team byggts upp kring har bärighet i framtidsfrågor och stadsutveckling.

Vårt förslag innebar kortfattat:

  • Det nya Heden får fler användningsområden
  • Dagens omfattande idrottsverksamhet får ny inramning
  • Nya förutsättningar för kulturverksamheter etableras på Heden
  • Flexibla evenemangs- och mässytor
  • Heden förstärks som plats för möten och integration
  • Kulturarena för 18 000 besökare.