Höglager Hulta

Ort: Borås År: 2017

hoglager-boras-1blur
hoglager-boras-2blur
hoglager-boras-3

Bakgrund

Under hösten 2015 och våren 2016 har kontoret ritat en lagerutbyggnad för ett postorderföretag i Hulta, Borås. Utbyggnaden är en del av en större förändring inom företagets lager, logistik och expedition, samt inkluderar en ny mottagningsterminal och nya kontors- och personalutrymmen. Byggnadens stomme och klimatskal utförs i Prefab betong.

BYA               7 500 m²

BTA               15 000 m²