HSB Studio 2

Ort: Göteborg År: 2017 Beställare: HSB Göteborg

stora-torp-3
stora-torp-7
stora-torp-1
stora-torp-5
stora-torp-6
stora-torp-8
stora-torp-2
stora-torp-4

Bakgrund

Kontoret fick 2013 i uppdrag av HSB Göteborg att rita Brf Studio 2 i området Örgryte Torp. Platsen är för många bekant då det var här det gamla radio- och tv-huset låg fram tills det revs 2010. Området kommer sammanlagt att rymma ca 500 nya bostäder då det är färdigbyggt 2018.

Studio 2 består av fyra lamellhus med sammanlagt 96 bostäder. Byggnaderna har en solid och beständig karaktär med en palett av ett fåtal material. Bearbetade murverk av massivt slaget tegel utgör grunden och kompletteras med obehandlat trä och smide av varmförzinkat stål. Lägenheterna är i huvudsak genomgående med balkonger mot både sydost och nordväst. Rumshöjden är generös och de indragna balkongerna med fönsteröppningar från golv till tak kan sägas vara omvända burspråk som ger öppenhet och mycket ljus. Golvvärme i alla rum bidrar till en öppen relation mellan inne och ute samt ger ökade möbleringsmöjligheter.

Gården mellan husen kan betraktas som bostadens första rum. Härifrån gör alla entré och mot gården vänder sig viktiga vardagliga funktioner som postrum, tvättstuga, gemensamhetslokal mm. Muralmålningarna trapphusen och i de gemensamma utrymmena är signerade konstnären Tony ”Rubin415” Sjöman.

 

Läs mer om projektet på HSB:s hemsida:

https://www.hsb.se/goteborg/brf/studio2/

 

Titta på klippet om den konstnärliga utsmyckningen här:

https://www.youtube.com/watch?v=7NtfFYzrWMA