Kjellinby gård massivträhus

Ort: Knutby År: 2010

pict2165
sg2029891
img_3468
img_3492

Bakgrund

Kontorets första massivträ-hus. På Kjellingby gård utanför Knutby har det nya magasinshuset i massivträ färdigställts. Byggnaden av massivträ-konstruktion ersätter ett knuttimrat nedbrunnet hus.