LFF huvudkontor

Ort: Göteborg År: 2007 Beställare: LFF / Higab, Generalentreprenad

lff_11
lff_4
lff_2
lff_3
lff_7

Bakgrund

 

Ombyggnad och inredning för LFF’s huvudkontor

Förutsättningen för projektet var en omorganisation av företagets lokaler för att samla alla 105 anställda. Med mycket låg budget skapades kontorsmiljöer med identitet och karaktär där i första hand cellkontor är uppblandade med öppna landskap. Ett karakteristiskt drag för miljön är mötesrummens utformning. En av rummets väggar målas i stark fondkulör och över går i och kulören följer med upp i taket för att även tas upp i möbler i respektive rum. Resterande väggar är av glas.

 

BTA: 2 000 m²

Brukare: Lokalförsörjningsförvaltningen Göteborgs Stad

Fotograf: Elin Grape