Livereds kapell

Ort: Göteborg År: 2014 Beställare: Svenska Kyrkan

livered_10
livered_9-2
livered_4
livered_11-2
livered_2
livered_3
livered_12-2
livered_1_small1

Bakgrund

Livereds kapell är resultatet av en inbjuden arkitekttävling som utlystes i början av 2000-talet. Platsen för kapellet är ett naturskönt skogsparti i närheten av Kållereds äldre kyrka. Kapellet är en religionsmässigt neutral byggnad, gjord för att samla alla människor i det sista avskedet för en bortgången person.

Ceremonirummet utformades för att hantera de olika trosriktningarnas ändamål och samtidigt för att kunna utnyttjas för sceniska framträdanden. Flexibiliteten var viktig, vilket är följden av den dubbla väggen. Dels för att enkelt kunna hantera rekvisita samt de akustiska egenskaper den inre flätade väggen skapar. Rummets geometri härrör sig både från västerländsk orientering (norra och östra fasaden), islamsk orientering gentemot Mecka (sydöstra och sydvästra fasaden) samt de cirkulära hörnen som flätar samman de olika riktningarna till ett omslutande rum.

Både interiört och exteriört har trä, och främst fanerat trä, varit grunden till det idémässiga konceptet. Faneret med sina tunna limmade skikt ger materialet en formbarhet genom sin riktningslösa fiberriktning och dess tunna dimensioner. Detta var vår inspiration och startpunkt. Den flätade väggen som omsluter ceremonirummet består av ett 4 millimeters laminat vilket uppfyllde önskemålen om en halvt transparent flätad struktur vilket gav rummet ett silat dagsljus och samtidigt ett akustiskt ”resonansmembran”. Exteriört valdes en beklädnad av furu som grånar över tid och smälter samman med den omgivande lövskogen.