Nibble Grisgårdar

Ort: Västerås År: 2010 Beställare: Nibble Gårdsgris AB

nibble_6
nibble_1
nibble_4
nibble_5

Bakgrund

Gestaltningen i landskapet har tagit sin utgångspunkt i två huvudpunkter. För det första att den nya anläggningen skulle ha en bra funktionell anslutning till den befintliga driften på gården men ligga lite bort från boendet. Den andra utgångspunkten har varit att landskapet som i området bildar en ”skål” med ungefär 2 km diameter skulle få den nya anläggningen som en dekor på kanten. Genom att komplettera standardstallet med nya gavlar har vi åt ena hållet fått en inlastning av strö m.m, som kan ske funktionellt och säkert med traktor. Åt andra hållet har vi en ”vinge” där biltransport kan docka och ett tecken som är bättre än ett långt sadeltak syns i landskapet. I stallets andra ände har en skärm av trä gett ett tecken i landskapet, som lett till den effektivaste utlastningen som är känd för ostressade grisar. Fasadmaterialet har kunnat bytas från plåt till trä från en lokal såg. Panelen som är 22×175 har monterats i förvandring (fjällpanel) både horisontellt och vertikalt. Den vertikala monteringen har kunnat göras i olika riktningar så att ljuset fångas på ett varierat och berikande sätt. Kulören på takplåten har stämts av mot den faluröda slamfärgen och de gröna åkrarna runt anläggningen.

 

BTA: 3 200 m²

Nominering: Årets lantbruksföretag 2010

Utmärkelse: Årets lantbruksbyggnad 2010