Rockverket

Ort: Göteborg År: 2009 Beställare: ABF / Älvstranden Utveckling

rockverket_7
rockverket_6
rockverket_3
rockverket_1

Bakgrund

På Norra Älvstranden i Göteborg ligger Rockverket, Götaverkets tidigare transformatorstation. Byggnaden har byggts om till 21 st replokaler och är en utökning av ABF:s tidigare verksamhet Rockverkstaden i byggnaden bredvid. Byggnadens exteriör har fått mindre kompletteringar. Interiört har den tidigare transformatorhallen behållits och kompletterats med trappor och entrésolplan. Detta har skapat en ny rörelse i det 10 meter höga rummet. Övriga delar har kompletterats med nya bjälklag och innerväggar och stor vikt har lagts vid att få goda akustiska förutsättningar i replokalerna.

 

BTA: 800 m²