Sannegården Centrum

Ort: Göteborg År: 2010 Beställare: Älvstranden Utveckling, Riksbyggen och JM (konsortium) I samarbete med Göteborgs stad 

sannegarden_6
sannegarden_21
sannegarden_1
sannegarden_4
sannegarden_5

Bakgrund

Hösten 2007 vann kontoret det parallella uppdraget för gestaltningsprogrammet i Sannegården Centrum. Uppgiften var att med bebyggelsen koppla samman den östra och västra sidan av Sannegårdshamnen, i förlängningen av hamnen skapa en park för hela stadsdelen samt en livsmedelshall mot den trafikerade Lundbyleden.

Sannegården Centrum är tänkt att fungera som en sammanhållen arkitektonisk helhet vilken avslutar och knyter samman hela Sannegården. De fem fristående ”solhusen” står mot ”Loggiahusen” som i vinkel skapar en enhetlig fond till Solhusen. Punkthuset i 12 våningar accentuerar platsen och blir ett visuellt igenkännbart tecken i stadslandskapet. I den västra kajens förlängning fortsätter gångstråket och avslutas vid handelsområdet. Strandparken är en urbanpark, en blandning mellan park och torg. Genom parken går ett kollektivtrafikstråk som delar parken i två delar en större grönare del i norr och en mindre robustare ner mot vattnet. I utformningen har stor vikt lagts på att möjliggöra utsikt ut över Sannegårdshamnen från i stor sett alla lägenheter, men också att lösa de höga ljudstörningar som trafikleden skapar samt risker i samband med farligt gods på järnvägen.

 

BTA: Planområdet är ca 10 hektar och byggnaderna omfattar 11 000 m² lokal och ca 300 lgh

Illustrationer: Anders Holmer