Stora Torg Visby

Ort: Visby År: 2012 Beställare: Region Gotland

stora_torg_6
stora_torg_8-2
stora_torg_7
stora_torg_9
stora_torg_10
stora_torg_5
stora_torg_1
stora_torg_11-2
stora_torg_12

Bakgrund

 

Stora Torg i Visby återinvigdes den 30 juni 2012. Projektet förgicks av en inbjuden SAR-tävling och det slutgiltiga utförandet överensstämmer väl med det ursprungliga förslaget. Hela torgytan, från fasad till fasad, har återskapats och människorna har givits mera plats på bekostnad av bilarna. Projektet är ett samarbete mellan Malmström Edström arkitekter ingenjörer, Sydväst Arkitektur och Landskap och ÅF Köpenhamn.

 

Press: Arkitekten 10/2012

Utmärkelser: Nominerad till Sienapriset 2012

Fotograf: Åke E:son Lindman