Underhållsdepå Hässleholm

Ort: Hässleholm År: 2010 Beställare: Jernhusen

hassleholm_1-2
hassleholm_5-2
hassleholm_3-2

Bakgrund

Efter ett parallellt uppdrag om ett koncept för Jernhusens framtida underhållsdepåer arbetade vi med en detaljplan för Kärråkra i norra Hässleholm. Den gestaltning som vi tog fram i det parallella uppdraget anpassades och tillämpades efter de förutsättningar som platsen gav och de funktionella behov som fanns för verksamheten.