Västra Sannegårdshamnen

Ort: Göteborg År: 2006 Beställare: Riksbyggen Byggregion Väst 

v_sannegarden_1
v_sannegarden_3
v_sannegarden_4
v_sannegarden_13
v_sannegarden_12
v_sannegarden_9
v_sannegarden_11
v_sannegarden_7

Bakgrund

 

Nybyggnation i två etapper av bostäder på Norra Älvstranden i Göteborg.

Omfattar totalt 104 lägenheter i ett kvarter och ett punkthus. Byggnaderna ligger intill Sörhallsberget, i mötet mellan Sannegårdsbassängen och Göta Älv. Utgångspunkt i gestaltningen av punkthuset med dess exponerade läge var en kummel på ett grund på havet, en tung och gedigen volym. Punkthusets volym är samlad med indragna balkonger över hörn.
Ambitionen var att enkelheten i detaljplanen skulle följas upp med enkelt hållna volymer, t.ex. är balkongerna genom en inramning ordnade till större enheter i fasaderna. I utformningen av bostäderna strävades efter ljusa lägenheter med utblicken mot hamnbassängen, älven och berget som utgångspunkt. Det var också ett mål att med enkla medel skapa karaktärsfulla element i lägenheterna, ett exempel på detta är de svängda trapphus som avspeglar sig i formen på vardagsrummen.

 

Brukare: Brf Briggen, Brf Barken Beatrice

BTA: 17 700 m²

Utmärkelser: Nominerat till utmärkelse för god byggnadskonst, Per och Alma och Olssons fond.

Fotograf: Ulf Celander