Grönt ljus för bostadsutveckling i Mariestad!

11 mars - 2024

Vi ser mycket fram emot att jobba vidare med förslaget som resulterade i en tilldelad markanvisning för Development Partner genom Sjöporten Holding AB i början av året.

Det fortsatta arbetet består i att utreda samt ta fram en detaljplan som ska möjliggöra för ca 180 bostäder strax väster om Mariestad centrum. Målsättningen är att planen utvecklas ihop med kommunens ambition om att väva ihop Mariestad. Nya bostäder med stadsmässiga och gröna kvalitéer blir en viktig del av den utvecklingsresa som spås för tätorten och regionen framöver.